Klasik Müzik

 


Klasik Müzik

Klasik müzik zaman testinden geçmiş, eskimemiş, uluslararası kültürün de bir parçası haline gelmiş, farklı kültürlerin ortak olarak beslendiği bir müziktir. Avrupa da doğmuş, gelişmiş ve tüm dünyaya yayılmıştır.

Türk Sanat Müziği ve pop müzikte aslında melodi ve sözleri takip ederiz, rock müziğinde ise daha çok tınılar ve ritim ön plandadır. Klasik müzikte de çoğu zaman yazıldığı dönem ve tarzda bağlı olarak bir parça içinde melodiler oluşur. Barok dönemde melodiler ya iç içe geliştiklerinden ya da fragmanlar halinde olduklarından daha zor takip edilir. Klasik dönem parçalarının melodileri daha akılda kalıcı olur. Romantik dönemde ise parçalardaki uzun melodileri akılda tutması biraz daha zordur. 20. yüzyılda ise besteciler çağrışımlardan kaçınmak ya d başka nedenlerden melodilerden uzak durmaya çalışmışlardır.

Klasik müzikte çalgıcılar da aktörler gibi değişen duygusal içeriklere uyum sağlamaya, daha da fazlası bu duyguları içlerinde hissederek inandırıcı biçimde dinleyiciye yansıtmaya çalışırlar. Geleneksel olarak bu farklı karakterler nota üzerinde İtalyanca kelimelerle belirtilir.: “allegro” canlı ve hayat dolu, “espressivo” duygulu ve ifadeli, “dolce” tatlı, ya da “maestoso” görkemli gibi…

Klasik Müzik Barok Dönemin en dikkat çekici özelliklerinden biri, süse ve gösterişe olan meraktır. Barok döneminin başlıca bestecileri İtalya’da Vivaldi, Fransa’da Rameau, İngiltere’de haendel ve Almanya’da Bach’tır. Klasik dönemde sanat ve kültürde önderlik kiliseden, orta sınıf ve soylulara geçmiştir. Klasik ölçüler, doğal denge, ağırlıktan uzak sade bir anlatım herkesçe kabul edilir olmuştur. Haydn, Mozart ve Beethoven bu dönemin en önemli bestecileridir. Romantik dönem mantıktan çok duyguların ve içgüdülerin öncelikli olduğu, coşkulu, simetri arayışı içinde olmayan, duygusal çalkantılarla dolu bir akımdır. Önemli bestecileri Beethoven, Brahms, Schumann ve Çaykovski’dir. Yirminci Yüzyıl müziğinde ise bestecilerin ortak yanları önemli besteleri hatırlatabilecek melodilerden kurtulmaya ve geleneksel yapıları yıkmaya çalışarak atmosfere daha çok yoğunlaşmaktır. Bu dönemim önemli bestecileri olarak Schönberg, Straus, Bartok, Hindemith, Stravinsky, Shostakoviç’i sayabiliriz.

Kaynak: Doç. Dr. Ozan Tunca’ nın 60 Dakikada Klasik Müzik adlı kitabından alıntıdır.
www.ozantunca.com

Başa Dön

7 yorum “Klasik Müzik

Yorumlarinizi Eksik Etmeyin Lutfen!

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>